Ung SWB har lediga platser till styrelsen inför 2020!

 

Är du intresserad av att engagera dig mer inom SWB? 
Nu har du chansen att vara med och påverka ungdomsverksamheten lär dig mer om avel och SWBs verksamhet. Just du har möjlighet att bli en del av Ung SWBs ungdomssektion!

Skicka din intresseanmälan med namn, ålder, hästbakgrund och ev. erfarenheter av sektions/styrelsearbete till ellinor.nyqvist@swb.org senast 25 januari 2020.