Ung SWB Cup 2020

Ung SWB Cup har påverkats av corona-situationen på så sätt att de planerade träningsdagarna där SWB besöker skolorna under våren har ställts in och kommer ersättas med utbildningsfilmer, både som plattform för eleverna att lära sig från och som verktyg i lärarnas undervisning. Filmerna skapas i samarbete med Flyinge AB och kommer att innehålla en introduktion om SWB och cupens olika moment; löshoppningsbedömning, exteriör- och gångartsbedömning samt visning av häst vid hand och ska ligga till grund för att eleverna ska kunna komma väl förberedda till höstens finaler.

SWBs målsättning är att finalerna i höst ska kunna genomföras som planerat. De uteblivna träningsdagarna kommer vi att försöka kompensera genom finaldagar fyllda med massor av kunskap, gemenskap och spännande överraskningar!