Ung SWB Cup 2020

Under våren kommer Ung SWB att besöka hela 17 natubruksskolor från Österund i norr till Bollerup i söder. Varje träningsdag består av en teoretisk genomgång och praktisk övning i tävlingsmomenten exteriör- och gångartsbedömning, löshoppningsbedömning och häst vid hand.

Snart kommer en lista på de skolor som Ung SWB kommer besöka under 2020.