Ung SWB Cup 2021

Ung SWB Cup har påverkats av corona-situationen på så sätt att de planerade träningsdagarna där SWB besöker skolorna under 2020 har ställts in och kommer ersättas med utbildningsfilmer, både som plattform för eleverna att lära sig från och som verktyg i lärarnas undervisning. Filmerna skapas i samarbete med Flyinge AB och kommer att innehålla en introduktion om SWB och cupens olika moment; löshoppningsbedömning, exteriör- och gångartsbedömning samt visning av häst vid hand och ska ligga till grund för att eleverna ska kunna komma väl förberedda till kommande finaler.

SWBs målsättning är att finalerna i ska kunna genomföras våren 2021. De uteblivna träningsdagarna kommer vi att försöka kompensera genom finaldagar fyllda med massor av kunskap, gemenskap och spännande överraskningar!