Hästnäringens Unga Ledare – HUL

Grundprogram och Ledarskapsutbildning

Hästnäringens Unga Ledare, HUL, är en utbildning arrangerad av HNS som ger unga och duktiga hästentusiaster massor av kunskap inom hästnäringen. Programmet har genomförts sedan 2016 och flertalet HUL:are har efter genomgången utbildning tagit plats i både distrikt- och förbundsstyrelser.

Mål och bakgrund till ledarskapsprogrammet
HUL ska vara en gemensam plattform för de unga inom hästnäringens organisationer som vill ta steget vidare mot organisationernas ledning. Utbildningen ger möjlighet till personlig utveckling för deltagaren och ett nätverk med andra unga inom hästnäringen. Kunskapen om andra organisationer är viktigt för ett väl fungerade nätverk och ökar förståelsen för gemensamma frågor inom hästnäringen.

Ledarskapsprogrammet HUL är en möjlighet till att skapa en gemensam värdegrund och verktyg för kommande ledare och beslutsfattare både inom organisationerna i sig och hästnäringen i stort. Programmet har genomförts sedan 2016 och flertalet ”HUL:are” har efter genomgången utbildning tagit plats i både distrikt- och förbundsstyrelser. Nätverket med HUL:are omfattar nu ett 60-tal ungdomar.

Vem kan söka – förkunskapskrav
Utbildningen vänder sig till dig som är mellan 15 – 20 år. Du är intresserad av att utveckla dig själv och att utveckla ungdomsverksamheten i din organisation.​

Genomförande och planerade utbildningstillfällen
Utbildningen genomförs under 2024 med en fysisk träff och däremellan digitala träffar. De digitala träffarna kommer att genomföras under vardagskvällar i möjligaste mån. Mellan träffarna arbetar deltagarna med olika uppgifter såsom t.ex. analys av det egna förbundets ungdomsverksamhet, ledarskapsfrågor etc.

Utbildningstillfällen:

  • Träff 1 12 mars 18:00 – 21:00 Digital träff
  • Träff 2 6-7 april heldagar. Fysisk träff i samband med Hästnäringens ungdomskonferens med totalt ca 70 deltagare från hela hästnäringen. Plats ej ännu bestämd.
  • Träff 3 7 maj 18:00 – 21:00 Digital träff
  • Träff 4 10 juni 18:00 – 21:00 Digital träff, avslutning med examinerande uppgift

Läs mer om utbildningens innehåll

Ansökan och antagning
Anmälan sker till ungdomsansvarig Michaela Swärd per mejl senast den 15 februari. Besked om antagning och information om utbildningen kommer senast 29 februari. Utbildningen är kostnadsfri.

Har ni några frågor vänligen kontakta Michaela på michaela.sward@swb.org eller +46-046 646 55

 

Deltagare i HUL, Hästnäringens unga ledare, 2021 på Strömsholm