Hästnäringens Unga Ledare – HUL

Grundprogram och Ledarskapsutbildning

Hästnäringens Unga Ledare, HUL, är en utbildning arrangerad av HNS som ger unga och duktiga hästentusiaster massor av kunskap inom hästnäringen. Programmet har genomförts sedan 2016 och flertalet HUL:are har efter genomgången utbildning tagit plats i både distrikt- och förbundsstyrelser.

Kommande utbildningstillfälle:
HUL-utbildning 2023, mer info kommer snart.

Utbildningens innehåll:
Hästnäringens Organisationer – struktur och uppbyggnad
Föreningskunskap
Omvärldsanalys och påverkansmöjligheter ur hästnäringens perspektiv
Kommunikation och grupprocesser
Ledarskapsteorier och ledarstilar
IPU Profilanalys

VARFÖR ETT LEDARSKAPSPROGRAM?
Du förses med verktyg för en framtid i ledningen till hästnäringens organisationer
Du får en ökad kunskap om den egna organisationen och hästnäringen
Du bygger ett kontaktnätverk med andra unga
Du fördjupar kunskaper i bl.a. ekonomi, styrelsearbete och projektledning
Du ges möjlighet till erfarenhetsutbyte med befintliga beslutsfattare
Personlig utveckling via analyser och gruppövningar
Du kan läsa mer om utbildningen på Hästnäringens Nationella Stiftelses hemsida.

Har ni några frågor vänligen kontakta Michaela på michaela.sward@swb.org eller +46-046 646 55

 

Unga SWBare som gått utbildningen under 2021:

 

Anna-Lena Johansson – Anna-Lena ”Arne” Johansson är 26 år gammal och bor i Lund och jobbar som civ. ingenjör inom riskhantering. Anna-Lena är ordförande i Ung SWB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michaela Swärd – Michaela är 29 år gammal och arbetar centralt på SWB och har hand om ungdomarna och sociala medier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unga SWBare som gått utbildningen under 2019:

 

Thea Karlsson – Thea är 20 år gammal och bor utanför Tomelilla i Skåne där hon jobbar som beridare. Thea har varit ledamot i ungdomssektionen sedan 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

Elsa Svedenskiöld – Elsa är ett av de nyaste tillskotten i Ung SWBs ungdomssektion, hon är 20 år och uppvuxen i Skåne men bor idag utanför Enköping på en gård där hon jobbar som hästskötare/beridare.