Ung SWBs Årsmöte 2021

Vill du vara med och påverka Ung SWBs arbete?

Alla SWB-medlemmar under 26 år är varmt välkomna till Ung SWBs årsmöte. Ung SWB har stora möjligheter att påverka SWB och genom ungdomssektionen har vi ledamöter i SWBs styrelse och samtliga utskott. Som Ung SWB-medlem har du en röst under årsmötet och därmed möjlighet att påverka framtiden inom SWB-aveln. 

Ung SWBs årsmöte kommer i år att arrangeras digitalt på grund av den rådande situationen med coronapandemin. Datum för årsmötet är den 21 mars, mer information om mötesprogram och inbjudan kommer. Vi hoppas verkligen att nästa år ser annorlunda ut och att vi då kan träffas fysiskt som tidigare år. En formell kallelse kommer att gå ut via mail till samtliga Ung SWBs medlemmar och vi hoppas att riktigt många har möjlighet att närvara.

Motioner skickas till Josefine Tinglöf josefine.tinglof@swb.org senast den 24 januari. Använd SWBs motionsmall.

Vi hoppas verkligen att många har möjlighet att närvara!

Varma hälsningar från Ung SWBs styrelse