Ung SWBs Årsmöte 2022

Vill du vara med och påverka Ung SWBs arbete?

Alla SWB-medlemmar under 26 år är varmt välkomna till Ung SWBs årsmöte. Ung SWB har stora möjligheter att påverka SWB och genom ungdomssektionen har vi ledamöter i SWBs styrelse och samtliga utskott. Som Ung SWB-medlem har du en röst under årsmötet och därmed möjlighet att påverka framtiden inom SWB-aveln. 

Datum för årsmötet är den 19 mars.

Ung SWBs årsmöte kommer i år att arrangeras digitalt på grund av den rådande situationen med coronapandemin.

Du behöver en dator eller mobiltelefon för att kunna delta i mötet. Du kommer få ett mejl med en länk till mötet ett par dagar innan.
Vi hoppas verkligen att nästa år ser annorlunda ut och att vi då kan träffas fysiskt som tidigare år!

Länk till anmälan

Sista anmälningsdag är den 14 mars.

Vi hoppas verkligen att många har möjlighet att närvara!

Varma hälsningar från Ung SWBs styrelse