Moment under Young Breeders VM

Det första momentet är en teoridel. Språket som används är engelska. Frågorna är av flervalskaraktär och handlar om allmän hästkunskap, allt från avel till utfodring till frågor om dagens toppryttare m.m.

Moment två är bedömning av löshoppning och fria gångarter. Detta går till som så att två hästar visas och deltagarna får bedöma dem samtidigt som två domare också bedömer dem. Direkt efter varje häst får deltagarna höra domarnas bedömning för att kunna jämföra med sin egen. Detta för att kunna se att man ligger någorlunda rätt i sin bedömning gentemot domarnas. Sedan visas ytterligare tre till fem hästar som deltagarna får skriva ner sin bedömning av på ett protokoll och lämna in. Bedömningarna jämförs sedan med domarnas bedömning av samma hästar och poängsätts.

Under moment tre visar deltagarna hästar vid hand. Detta görs på den så kallade triangeln. Där hästen först leds in och ställs upp framför domarna. Deltagaren ska då ge en kort presentation av hästen medan domarna bedömer. Sedan visas skritten på rakt spår ut från domarna. Därefter bedöms visningen av traven på triangeln, man har en piskspringare bakom hästen för att driva på den. Därefter ställs hästen återigen upp framför domarna. Själva bedömningen är av hur väl deltagaren visat hästen och inte av själva hästen. Eftersom deltagarna inte känner hästarna innan är det också en bedömning av hur de hanterar ev. svårigheter som uppstår vid visningen. Direkt efter visnigen får deltagarna muntlig kritik av visningen och de får även en poäng med sig som läggs ihop med övriga moment.

Moment fyra är bedömning av exteriör och gångarter vid hand. Som vid löshoppningsbedömningen visas först två hästar som bedöms av deltagarna samtidigt som domarna. Direkt efter varje häst läser domarna upp sin bedömning så att deltagarna kan jämföra med sin egen bedömning. Sedan visas ytterligare tre till fem hästar som deltagarna får skriva ner sin bedömning av på protokoll som sedan samlas in och jämförs med domarnas bedömning av samma hästar. Detta resulterar sedan i en poäng.

När alla fyra momenten är avklarade räknas poängen ihop. Man kan räkna lagpoäng totalt, per åldersgrupp och per moment och också individuella poäng totalt och per gren. Vinnare koras och pokaler och priser delas ut.
Efter tävlingsmomenten är avslutade hålls alltid en avslutningsmiddag med disco eller fest.

Det viktigaste med tävlingarna är nämligen att umgås! Att träffa nya vänner och kontakter och att passa på att knyta kontakter över lands-, språk- och avelsförbundsgränser.

International Young Breeders World Championships – National Equestrian Center, Ermelo 2022