Unghästar

Det finns flera typer av bedömningar för föl och unghästar i olika åldrar. Från och med år 2019 bedöms alla unghästar samlat under så kallade unghästbedömning under våren och sommaren. Unghästbedömningarna består av bedömningsklasser för 3-, 4-åriga hästar samt 5-åriga fölston.

Unghästtestet
Unghästtest för 3- och 4-åringar är den unga hästens allra första utbildningsmål. Unghästen bedöms i tre delmoment; exteriör, gångarter i frihet och vid hand samt löshoppning. Om man vill får man även visa hästen under ett frivilligt ridprov. För att få diplom är dock ridprovet obligatoriskt vilket även gäller för att uppnå prestationsklass eller kvala till 3-årschampionatet. En grundlig id-kontroll görs även för att säkerställa hästens identitet.

Ridhästtest för den 4-åriga hästen samt 5-åriga fölston
Ridhästtesten för de 4-åriga hästarna är ett utbildningsmål och en kontrollpunkt av den grundutbildade hästen där fokus ligger på ridegenskap. Ridhästtesten är stonas bruksprov! I avelsarbetet är det viktigt att vi använder rätt ston, då är ridhästtesten ett bra system att få en allsidig bedömning. 5-åriga ston som haft föl med SWB-licencierad hingst är också välkomna, de får ett bonusår och deltar tillsammans med 4-åringarna.

Poängsystem
Exteriörbedömning sker enligt 50- eller 60-poängsskalan där varje bedömningsmoment betygsätts med 1-10 poäng.

Unghästbedömningarna för de 3- och 4-åriga hästarna kan även räknas som kval till Breeders Trophy.
Läs mer om kvalregler här.

Denna bild är tagen av Roland Thunholm