Gunnar Henrikssons minnesfond

Varje år delar SWB ut ett stipendie ur Gunnar Henrikssons Minnesfond för att uppmuntra en Ung SWB medlem som har engagerat sig i föreningen och varit med och främjat hästnäringen. Stipendiet består av en minnesplakett och en summa på 5000 kronor.

I år delas stipendiet ut i samband med Breeders Trophy på Flyinge.

Vem var Gunnar Henriksson?
Gunnar Henriksson var en välkänd profil i hästsverige, i alla fall bland de lite äldre, och han gick bort i november år 2007. SWB har en förhoppning om att Gunnars minne ska leva vidare genom att instifta en speciell stipendiefond. Tanken är att stipendiet ska tilldelas yngre personer, för Gunnar Henriksson månade mycket om återväxten inom hästvärlden.

Redan 1959 började Gunnar arbeta med stamboken på uppdrag av Sveriges Stuteribokstyrelse. Från och med 1967 fördes stamboken av ASVH och den döptes då om till Riksstambok för Svenska Varmblodiga Hästen. Långt efter att Gunnar uppnådde pensionsåldern arbetade han regelbundet vidare med dessa frågor.

Det var just detta mångåriga arbete som var grunden till Gunnar Henrikssons förmåga att i alla detaljer informera om avelslinjer. Han fanns alltid på plats vid olika avelsarrangemang för att berätta om vilka avelslinjer som haft betydelse för utvecklingen av den enskilda individen. Ingen fråga var så betydelselös att inte Gunnar Henriksson hade ett relevant svar oavsett om det gällde hingstar eller ston.

Särskilt intressant för uppfödare har inte bara hans arbete med stamboken, utan också hans stora arbete med att identifiera de stofamiljer som varit verksamma i Sverige. Ett arbete som SWB tänker fortsätta att vårda och uppdatera.

Gunnar Henrikssons minnesfond gick år 2020 till Thea Karlsson. Intervjun sändes på Equisport under SWB Equestrian Weeks.