Ung SWBs arbete

Ung SWB är ungdomsverksamheten inom SWB och alla medlemmar i SWB under 26 år är automatiskt medlemmar hos oss. Vi arrangerar massor med träffar, träningsdagar och studiebesök i hela Sverige och har förutom det även en ungdomssektion där medlemmarna är representanter i SWB:s övriga utskott.

Det senaste året har Ung SWB verkligen fått luft under vingarna och nu har vi fullt av aktiviteter, utbildningar och nya spännande projekt. Genom ungdomssektionen har vi även möjlighet att påverka SWBs arbete och utveckling. Ungdomssektionen träffas ungefär sex gånger per år och har som syfte att samla Ung SWBs åsikter och förslag. Representanterna tar sedan upp förslagen i sina respektive utskott och är med i diskussionen om SWBs fortsatta arbete. På så sätt har alla Ung SWBs medlemmar möjlighet att påverka och engagera sig i den svenska avelns fortsatta utveckling. Förutom Ung SWB:s aktiva ungdomssektion så arrangerar vi Ung SWB Cup varje vår på naturbruksskolor, håller i träningsdagar och träffas under Bruksprovet och Breeders Trophy.

Vad gör Ung SWB?

 • Vi träffas och har roligt under SWBs avelsevenemang och utbildningar
 • Vi arrangerar tränings- och utbildningsdagar i bedömning och visning av häst
 • Vi har en aktiv ungdomssektion och kan därmed påverka SWBs arbete och utveckling
 • Vi bygger nätverk med bland annat erfarna uppfödare, domare, och unghästutbildare
 • Vi deltar i regionala, nationella och internationella tävlingar i hästbedömning
 • Vi gör studiebesök hos t ex. uppfödare, ryttare och hingst-/seminstationer

Händer under 2023

 • Ung SWB Cup
 • Ung SWB Cup Finaler
 • Träningsläger
 • Studiedag på ett stuteri och seminstation
 • Studiedag hos en uppfödare och unghästutbildare
 • Träff under Bruksprovet
 • Träff under SWB Equestrian Weeks
 • Kurs i hur man visar en häst på unghästtest
 • Kurs i hur man visar ett sto med föl på fölbedömning
 • Träningsläger
 • Ung SWB Championat