SWB-avelns historia

Hästavel – vad är det?
Att systematiskt och målmedvetet förändra hästmaterialet i en viss riktning genom urval av hästar med önskvärda arvsanlag!

Hästavel- varför det?

  • Avel ger bestående förändringar.
  • Ekonomisk betydelse genom att avla för prestation, hållbarhet och hälsa
  • Arbetsmässig betydelse genom att avla för hästar med gott temperament och samarbetsvilja
  • En hög hästkvalitet leder till en god sport och därmed till ett stort intresse
  • En bra avel och uppfödning i Sverige ger exportmöjligheter och en bredd av bra hästar som i sin tur leder till förutsättningar för att skapa en elit inom sporten

 

 Övergripande vision för Svensk varmblod

”Svensk varmblodsavel ska höra till världens ledande ifråga om kvalitet på hästar som produceras för ridsportens olika discipliner. Svenskt Varmblod ska vara det naturliga förstahandsvalet för svenska ryttare på alla nivåer”.

 

Övergripande avelsmål för Svenskt Varmblod

”En ädel, korrekt och hållbar varmblodshäst som genom sitt prestationsinriktade temperament, sin ridbarhet, goda rörelser och/eller hoppförmåga är internationellt konkurrenskraftig.”

För att uppnå detta behöver man ha en ritning att följa – en avelsplan. Ett bra och väl genomarbetat avelsprogram är en förutsättning för att en effektiv och praktiskt genomförbar avelsplan ska kunna utformas. Ansvaret för att utarbeta och vid behov revidera en avelsplan samt förankra den ligger på Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen (ASVH). Med en effektiv avelsplan menas att ett så stort avelsframsteg som är praktiskt och realistiskt möjligt erhålls i rasen.

Hur aveln skall bedrivas inom rasen bestäms till stor del av rasens storlek och marknadens krav på hästarna samt marknadens förmåga att betala för det som produceras. Avelsarbete är långsiktigt och tillräckligt visionära men ändå realistiska avelsmål är därför viktiga att sätta upp.

Om rasen har en öppen eller sluten stambok samt rasens inavelsgrad påverkar också på ett övergripande sätt avelsarbetets utformning. Inom svensk varmblodsavel, som är en stor population med god fruktsamhet, finns inte några problem med inavel. Svenskt varmblod har en öppen stambok och har inte haft problem med s.k. ”matadoravel”. Sverige har också ett stort internationellt utbyte av hingstar och sperma sedan länge. För en framgångsrik svensk avel behöver ASVH ha ett gott samarbete med uppfödare, hingsthållare, domare, forskare, ryttare, tränare och andra utbildare samt möjliga sponsorer såväl som ett internationellt samarbete. För avelsföreningen är det också viktigt att ha ett nära och fruktbart samarbete med myndigheter och hästnäringen i sin helhet.

Stora avelsframsteg har uppnåtts under den senaste 20-årsperioden inom svensk varmblodsavel, särskilt i hoppning, men även i övriga egenskaper. Stora avelsframsteg sker även i omvärlden. Om svensk varmblodsavel ska behålla eller vidga sin marknad på hemmaplan måste den fortsätta utvecklas så att den hela tiden är internationellt konkurrenskraftig. Sverige har idag ca 5000 ston i avel och detta är ca 5% av Europas avelsston och för att kunna konkurrera internationellt så måste vi ha en mycket välplanerad och effektiv avel!