För dig som ska vara med i Ung SWB Cup

Om du ska vara med och representera din skola så är det viktigt att du är ordentligt förberedd. Nedan hittar du information om de olika tävlingsmomenten, så att du kan träna ordentligt inför finalen.

Tävlingsmoment i Ung SWB Cup

Teori

Teoriprovet består av 20 stycken frågor tagna ur Ung SWBs teoridatabas. Varje fråga är värd 5 poäng i finalen så hela teoriprovet är värt totalt 100 poäng. Nedan hittar du Ung SWBs teoridatabas, rätt svar hittar du i den fil som heter FACIT.

Här hittar du Ung SWBs teoridatabas 2023

Här hittar du FACIT 2023

Löshoppningsbedömning

Löshoppningsbanan ställs upp enligt unghästtesterna med 3 hinder, maxhöjd 130 cm. Domaren bedömer först två hästar, poängen redovisas och hästarna kommenteras av domaren/läraren för att alla ska kunna lära sig och stämma av sin skala. Därefter bedöms tre hästar individuellt under tystnad enligt liknande protokoll som används på SWBs unghästtester för 3-åriga hästar.
Poängbedömningen sker i en skala på 1-10 med halvpoäng. Ni hittar protokollet HÄR.

Exteriör- och gångartsbedömning

Exteriör- och gångartsbedömnings enligt liknande protokoll som används vid SWBs Unghästtester för 3-åriga hästar.

En förhäst bedöms först av domaren, poängen redovisas och hästen kommenteras av domaren/läraren för att alla ska kunna lära sig och stämma av sin skala. Därefter bedöms ytterligare tre hästar individuellt under tystnad, dessa räknas i tävlingen.
Bedömningen görs i skala 1-10 med halvpoäng.

Ni hittar protokollet HÄR.

Visning av häst vid hand

Klädsel enligt SWBs restriktioner; visningströja, vita/ljusa byxor, hjälm, handskar, uppsatt hår, lämpliga skor. Varje visare får ha en piskförare eller egen pisk (Obs, inte både och). Tvåhandsfattning i skritt och enhandsfattning i trav. Presentation: ’Namn’ från ’skola’, visar hästen ’hästens namn’, därefter hästens färg (inte tecken), kön, födelseår, härstamning (pappa-morfar). Bedömningsprotokollet som domarna använder hittar ni här:
Bedömningsprotokoll
Banskiss hittar ni HÄR

Grooming

Groomingen ingår inte i lagtävlingen utan bedöms som en separat gren. Varje lag får en häst som de på tid ska knoppa och göra i ordning. Hästarna bedöms efteråt av våra SWB-domare som ger poäng för knoppning, grooming, hovar, svansfläta med mera. All utrustning är tillåten att använda och skolorna får gärna ta med de groomingprodukter som de tycker är lämpligt. SWB kommer bistå med ett grundpaket till varje final som skolorna får dela på, om de själva inte vill ha med sig produkter. Protokoll för bedömning av grooming hittar ni HÄR.

Resultaträkning
Löshoppning: Tävlingsdeltagarna ska poängmässigt hamna så nära domaren som möjligt i sin bedömning. Poängräkningen görs sedan genom att minska numret 100 med de poäng som är i skillnad mellan deltagaren och domaren.
Exempel: Deltagaren har totalt 15 poäng i skillnad jämfört med domaren. 100 – 15 = 85 poäng.

Exteriörbedömning: Bedöms på samma sätt som löshoppningen.

Teori: Varje teorifråga är värd 5 poäng. Vid alla rätt på provet erhåller deltagaren 100 poäng.

Häst vid hand: Bedöms ungefär som ett dressyrprogram. Deltagaren blir poängsatt enligt det protokoll som finns under ’Häst vid hand’ på denna sida. Det lag med flest poäng vinner momentet.

För att vinna ska en elev ha så många poäng som möjligt. Det lag som har flest poäng totalt vinner Ung SWB Cup.