World Breeding

Den svenska varmblodsaveln är internationell och andelen utländskt avelsmaterial har ökat markant under de senaste 15 åren. En fjärde del av alla ston betäcks av en svenskfödd hingst, knappt två tredjedelar av en importerad hingst och ca en tiondel av alla svenska ston betäcks av en utländsk hingst. Artificiell insemination används i över 90% av alla betäckningar och då spelar avståndet mellan sto och hingst ingen egentlig roll. Sverige har ca 5% av avelsstona som finns i Europa.   Avelsindex (BLUP-värden) är inte jämförbara mellan länder utan bara inom landet. Detta beror på att länderna har lite olika raser även om vi kallar alla varmblodiga ridhästar, egenskaperna som används för att skapa avelsvärden är olika eller mätta på olika sätt. Vidare så används olika referenspopulationer (basen som utgör grunden för medelvärdet 100) och ibland kan t.o.m. olika skalor på indexen användas.

 

År 1988 bjöd HKH Anne från Storbritannien in en grupp av experter från de länder i Europa som var ledande inom sporthästaveln till ett möte i Appeldorn i Holland. Denna grupp utvecklade konceptet med World Breeding Championships för sporthästar (WBCSH) i hoppning, dressyr och fälttävlan, vilket startade 1992 och arrangeras i samarbete med FEI (Fédération Equestre Internationale – den internationella organisationen för hästsport). En viktig milstolpe nåddes i Berlin, Tyskland 1994, då The World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) grundades. Mer än 25 stamböcker från hela världen fick medlemsstatus. WBFSH är en ideell sammanslutning av stamböcker för sporthästar över hela världen. WBFSH är drivande i de gemensamma intressena för de stamböcker som är medlemmar och fungerar också som representant för sporthästavelsektorn. Efter en omorganisation i oktober 1999 hade WBFSH 43 medlemmar. 2008 har organisationen 61 medlemmar och fyra associerade medlemmar från så många som 29 länder.

WBFSH’s huvudsakliga mål är att: stimulera och utveckla aveln av sporthästar över hela världen, koordinera och stimulera samarbete mellan de ingående stamböckerna, representera sporthästavelns gemensamma intressen internationellt samt att samarbeta med relevanta organisationer för att gynna hästavel i allmänhet, för större integration mellan avel och sport och för att lyfta fram de ingående stamböckerna och individuella medlemmarnas intressen.

WBFSH är den enda internationella sammanslutningen för stamböcker för sporthästar i världen och är också länk mellan avelsförbunden för sporthästar och den internationella hästsporten (FEI). Varje månad publiceras WBFSH/FEI’s ranking för de olika disciplinerna på WBFSHs hemsida. Denna ger officiell information om alla hästar som tävlar på internationell nivå över hela världen. Full härstamningsinformation och stamboksrankningar finns också tillgängliga. I slutet av året tilldelas uppfödarna till de vinnande hästarna WBFSH/Merail’s uppfödarpris vilket delas ut på en internationell tävling i det land där respektive uppfödare bor. På WBFSH’s hemsida finns även nyheter, kalender, aktiviteter och länkadresser till alla de stamböcker som är medlemmar i organisationen.

För mer information se WBSH’s officiella hemsida, HÄR.