Ung SWBs årliga Bruksprovsträff 2022

Bruksprovet 2022 kommer gå av stapeln på Strömsholm vecka 9!

Bruksprov för hingstar är en avelsvärdering som genomförs varje år i februari/mars. I bruksprovet deltar hingstar i åldern 3-5 år och även äldre hingstar som uppnått bedömningsbar prestation på tävling eller vid utländskt bruksprov. När prövningen av hingsten är gjord tilldelas den vid godkännande en avelsvärdebokstav och blir då godkänd för avel i SWB. Detta kan du läsa mer om i Hingstreglementet på SWBs hemsida.

Mer info om träffen 2022 kommer snart!

Foto: Lotta Brundin Gyllensten