Ung SWBs årliga Bruksprovsträff 2021

Bruksprovet 2021 kommer gå av stapeln på Strömsholm vecka 9!

Bruksprov för hingstar är en avelsvärdering som genomförs varje år i februari/mars. I bruksprovet deltar hingstar i åldern 3-5 år och även äldre hingstar som uppnått bedömningsbar prestation på tävling eller vid utländskt bruksprov. När prövningen av hingsten är gjord tilldelas den vid godkännande en avelsvärdebokstav och blir då godkänd för avel i SWB. Detta kan du läsa mer om i Hingstreglementet på SWBs hemsida.

Mer information om en eventuell ungdomsträff kommer inom kort. 
Har ni några frågor så får ni gärna ringa +46-046 646 50

Foto: Lotta Brundin Gyllensten