Ung SWBs årliga Bruksprovsträff 2021

Bruksprovet 2021 kommer gå av stapeln på Strömsholm vecka 9!

Bruksprov för hingstar är en avelsvärdering som genomförs varje år i februari/mars. I bruksprovet deltar hingstar i åldern 3-5 år och även äldre hingstar som uppnått bedömningsbar prestation på tävling eller vid utländskt bruksprov. När prövningen av hingsten är gjord tilldelas den vid godkännande en avelsvärdebokstav och blir då godkänd för avel i SWB. Detta kan du läsa mer om i Hingstreglementet på SWBs hemsida.

Då evenemanget är publikfritt kommer ingen bruksprovsträff att genomföras 2021.

Foto: Lotta Brundin Gyllensten