VM tidigare år

Följande länder har arrangerat International Young Breeders World Championships

2022 – Nederländerna
2019 – Österrike
2017 – Kanada
2015 – Storbritannien
2013 – Sverige
2011 – Frankrike
2009 – Irland
2005 – Danmark
2003 – Belgien
2001 – Tyskland