Ung SWB Cup startade som ett projekt 2014 och har arrangerats på rid- och naturbruksgymnasium runt om i landet varje år sedan dess. Intresset ökar hela tiden och syftet med cupen är att sprida kunskap om SWB och avel i stort, samt att ge eleverna en både praktisk och teoretisk grund när det gäller visning och bedömning av hästar. Upplägget är i två delar, där det första på våren är en träningsdag med genomgång och träning av cupens olika delmoment och den andra under hösten är gemensamma finaler, förra året på riksanläggningarna Ridskolan Strömsholm och Flyinge.

Corona-situationen har påverkat cupen på så sätt att de planerade träningsdagarna där SWB besöker skolorna under våren har ställts in och kommer ersättas med utbildningsfilmer, både som plattform för eleverna att lära sig från och som verktyg i lärarnas undervisning. Filmerna skapas i samarbete med Flyinge AB och kommer att innehålla en introduktion om SWB och cupens olika moment; löshoppningsbedömning, exteriör- och gångartsbedömning samt visning av häst vid hand och ska ligga till grund för att eleverna ska kunna komma väl förberedda till höstens finaler.

SWBs målsättning är att finalerna i höst ska kunna genomföras som planerat. De uteblivna träningsdagarna kommer vi att försöka kompensera genom finaldagar fyllda med massor av kunskap, gemenskap och spännande överraskningar!

Med vänliga hälsningar Ellinor Nyqvist, Ung SWB

Ung SWB drivs inom ramen för Hästnäringens Ungdomssatsning (HUS) som finansieras via medel från Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS).