Har du hästar som fritidsintresse? Är du anställd på ett stall? Driver du ett stall? Går du på ridskola eller studerar du häst?
Sexuella trakasserier förekommer inom hästnäringen på alla nivåer och måste motarbetas. Schysst Stall uppkom efter det stora #meetoo-upproret och bakom initiativet står Sveriges stora hästorganisationer samt Almega, Kommunal, Gröna arbetsgivare och arbetsmiljöorganisationen Prevent.

Det behövs ökade kunskaper om vad sexuella trakasserier är och hur de kan uppstå. En kränkande jargong och trakasserier får aldrig bli vardag. Schysst stall finns för att skapa en trygg arbetsplats och öka medvetenheten för alla i stallet. Till arbetsgivaren finns det information och material om hur man kan jobba förebyggande och aktivt med frågan. Du som jobbar med hästar kan ställa krav på att just ditt stall blir ett Schysst stall även på kartan.

Alla måste gemensamt vara med i kampen mot sexuella trakasserier.

Foto: Laila Berglund