Under SWBs årsmöte den 13-14 april delades Agrias Ung SWB-stipendie ut för första gången. Johan Henriksson från SWB Mälardalen fick ta emot stipendiet på 2500 kronor som ska tilldelas en ung uppfödare som är aktiv i en regional förening och som har varit delaktig och engagerad i ett unghästtest eller en fölbedömning.

Motivering från SWB Mälardalen:
Johan är 25 år och har suttit i SWB Mälardalens styrelse sedan 2017. Han är funktionär på alla SWB Mälardalens unghästbedömningar och ansvarar för banbyggnad både inför och under föreningens sex bedömningsdagar. Ingen lyfter så många bommar som han under bedömningarna och du hör aldrig ett klagomål. Han är tvärtom den som peppar resten av gänget att orka hela dagen. Johan hjälper dessutom till att visa hästar och han har både bokade visningar sedan innan och hoppar in och hjälper till om det blir problem för de som ska visa. Under en av SWB Mälardalens bedömningsdagar 2018 hoppade han till och med upp och hjälpte till med ett ridprov och när det är dags för fölbedömningarna framåt hösten så springer han med var och vartannat sto.

Johan föder även upp själv hästar och har ett hopp- och ett dressyrsto i avel. Han har efter flera år som uppskattad veterinärassistent på Mälarens Hästklinik nu påbörjat sina studier till veterinär.

Stort grattis!

 

 

Katarina Karlsson, ordförande i Ung SWB, Johan Henriksson och Olle Kindberg, ordförande i SWB. Foto: Göran Smedberg