För dig som ska tävla i Ung SWB Cup

I höst är det åter igen dags för två spännande finaler i Ung SWB Cup. Finalerna går i lag med 4 deltagare. Varje skola får ha med max två lag i finalen och alla elever är självklart välkomna för att heja på sina klasskamrater!

Om du ska vara med och representera din skola så är det viktigt att du är ordentligt förberedd. Nedan hittar du information om de olika tävlingsmomenten, så att du kan träna ordentligt inför finalen.

 

Tävlingsmoment i Ung SWB Cup

Teori

Teoriprovet består av 20 stycken frågor tagna ur Ung SWBs frågebas.

Mer information kommer snart!

Löshoppningsbedömning

Löshoppningsbanan ställs upp enligt unghästtesterna med 3 hinder, maxhöjd 130 cm

Bedömningsskala 1-10 med halvpoäng

Domaren bedömer först två hästar, poängen redovisas och hästarna kommenteras av domaren/läraren för att alla ska kunna lära sig och stämma av sin skala. Därefter bedöms tre hästar individuellt under tystnad enligt samma protokoll som används på SWBs unghästtester för 3-åriga hästar. Ni hittar protokollet HÄR.

Exteriör- och gångartsbedömning

Exteriör- och gångartsbedömnings enligt samma protokoll som används vid SWBs Unghästtester för 3-åriga hästar.

Skala 1-10 med halvpoäng

En förhäst bedöms först av domaren, poängen redovisas och hästen kommenteras av domaren/läraren för att alla ska kunna lära sig och stämma av sin skala. Därefter bedöms ytterligare tre hästar individuellt under tystnad, dessa räknas i tävlingen.

Ni hittar Young Breeders protokoll HÄR.

Visning av häst vid hand

Klädsel enligt SWBs restriktioner; visningströja, vita/ljusa byxor, hjälm, handskar, uppsatt hår, lämpliga skor.

Varje visare får ha en piskförare eller egen pisk (Obs, inte både och).

Enhandsfattning i både skritt och trav.

Presentation:
’Namn’ från ’skola’ visar hästen ’hästens namn’, en ’färg’ (inte tecken) ’kön’ född ’år’ Efter ’far’ undan ’mor’ efter ’morfar’.

Alla elever får sin hästs uppgifter kvällen innan finalen.

Bedömningsprotokollet som domarna använder hittar ni HÄR.

Skiss av bana kommer snart.

Grooming

Groomingen ingår inte i lagtävlingen utan bedöms som en separat gren. Varje lag får en häst som dem på tid ska knoppa och göra iordning. Hästarna bedöms efteråt av våra SWB-domare som ger poäng för knoppning, grooming, hovar, svansfläta med mera.

Tillåten utrustning hittar ni HÄR.

Protokoll för bedömning av grooming hittar ni HÄR.

Resultaträkning

Löshoppning: Tävlingsdeltagarna ska poängmässigt hamna så nära domaren som möjligt i sin bedömning. Poängräkningen görs sedan genom att minska numret 100 med de poäng som är i skillnad mellan deltagaren och domaren.
Exempel: Deltagaren har totalt 15 poäng i skillnad mot domaren. 100 – 15 = 85 poäng.

Exteriörbedömning: Bedöms på samma sätt som löshoppningen.

Teori: Varje teorifråga är värd 5 poäng. Vid alla rätt på provet erhåller deltagaren 100 poäng.

Häst vid hand: Bedöms ungefär som ett dressyrprogram. Deltagaren blir poängsatt enligt det protokoll som finns under ‘Häst vid hand’ på denna sida. Det lag med flest poäng vinner momentet.