Johan Henriksson får Agrias Ung SWB-stipendie!

Johan Henriksson från SWB Mälardalen är den första att tilldelas Agria Djurförsäkringars nya stipendium som ska gå till en ung uppfödare och eldsjäl inom SWB. Johan är 25 år och har suttit i SWB Mälardalens styrelse sedan 2017. Han är en klippa på alla unghästvisningar och ansvarar för banbyggnad både inför och under SWB Mälardalens sex bedömningsdagar. Ingen lyfter så många bommar som han under bedömningarna och du hör aldrig ett klagomål. Han är tvärtom den som peppar resten av gänget att orka hela dagen. Johan hjälper dessutom till att visa hästar och han har både bokade visningar sedan innan och hoppar in och hjälper till om det blir problem för de som ska visa. Under en av SWB Mälardalens bedömningsdagar 2018 hoppade han till och med upp och hjälpte till med ett ridprov och när det är dags för fölbedömningarna framåt hösten så springer han med var och vartannat sto.

Johan föder även upp själv hästar och har ett hopp- och ett dressyrsto i avel. Han har efter flera år som uppskattad veterinärassistent på Mälarens Hästklinik nu påbörjat sina studier till veterinär.

Johan kommer att tilldelas stipendiet på 2500 kronor under Bruksprovsminglet i Chefsbostaden lördagen den 2 mars.

Stort grattis!

Foto privat