Young Breeders World Championships

Young Breeders World Championships hålls vartannat år och omkring 200 deltagare från 20 olika förbund deltar. Tävlingen arrangeras i olika länder varje gång och i år går den av stapeln i Österrike. Världsmästerskapet pågår under tre dagar tävlar och avelsförbunden mot varandra i fem moment: teori, exteriörbedömning, löshoppningsbedömning, grooming och häst vid hand. Tävlingsdeltagarna tävlar både individuellt och i lag. Dagarna innehåller också rundvandring på anläggningen, utflykter och chans att knyta kontakt med de andra länderna och deras unga uppfödare. Läs mer på Young Breeders hemsida.

Under de internationella tävlingarna delas ungdomarna upp i två åldersgrupper: 16-19 år och 20-25 år. Man tävlar med ett lag i varje åldersgrupp med tre deltagare i varje lag och i fyra moment.

Det första momentet är en teoridel. Språket som används är engelska. Frågorna är av flervalskaraktär och handlar om allmän hästkunskap, allt från avel till utfodring till frågor om dagens toppryttare m.m.

Moment två är bedömning av löshoppning och fria gångarter. Två hästar visas först och deltagarna får bedöma dem tillsammans med två domare. Direkt efter varje häst får deltagarna höra domarnas bedömning för att kunna jämföra med sin egen. Detta för att kunna se att man ligger någorlunda rätt i sin bedömning gentemot domarnas. Sedan visas ytterligare tre till fem hästar där deltagarna bedömer hästarna individuellt efter ett protokoll. Bedömningarna jämförs sedan med domarnas bedömning av samma hästar och poängsätts.

 

Under moment tre visar deltagarna hästar vid hand. Detta görs på den så kallade triangeln där hästen först leds in och ställs upp framför domarna. Deltagaren ska ge en kort presentation av hästen och sedan visa skritt på rakt spår ut från domarna. Därefter bedöms visningen av traven på triangeln och uppställning av hästen framför domaren. Domaren bedömer hur väl deltagaren har visat och presenterat hästen. Eftersom att deltagarna inte känner hästarna sedan innan är det också en bedömning av hur de hanterar ev. svårigheter som uppstår vid visningen. Direkt efter visnigen får deltagarna muntlig kritik och de får även en poäng med sig som läggs ihop med övriga moment.

Moment fyra är bedömning av exteriör och gångarter vid hand. Som vid löshoppningsbedömningen visas först två hästar som bedöms tillsammans med domarna. Direkt efter varje häst läser domarna upp sin bedömning så att deltagarna kan jämföra med sin egen bedömning. Sedan visas ytterligare tre till fem hästar som deltagarna bedömer individuellt efter Young Breeders protokoll. Poängsättningen jämförs med domarnas bedömning av hästarna.

När alla fyra momenten är avklarade räknas poängen ihop. De räknar lagpoäng totalt, per åldersgrupp och per moment samt individuella poäng totalt och per gren. Vinnare koras och pokaler och priser delas ut. Efter tävlingsmomenten är avslutade hålls alltid en avslutningsmiddag med disco eller fest. Det viktigaste med tävlingarna är nämligen att umgås! Att träffa nya vänner och kontakter och att passa på att knyta kontakter över lands-, språk- och avelsförbundsgränser.