International Young Breeders World Championships

Vartannat år arrangeras en stor internationell tävling i olika länder mellan de olika stamböckerna inom organisationen International Young Breeders. Ungefär 20 stamböcker från olika länder deltar och tävlar mot varandra under 3 dagar.
I Young Breeders-VM tävlar deltagarna i fyra delmoment:

  • Löshoppningsbedömning
  • Exteriör- och gångartsbedömning
  • Visa häst vid hand
  • Teoriprov

Under VM tävlar även alla lagen i en groomingtävling, denna gren ingår dock inte i VM.

Nästa världsmästerskap går av stapeln 2024 i vårt grannland Danmark. Mer info om uttagningar kommer när det närmar sig.

Mer information om International Young Breeders hittar du på deras officiella hemsida, HÄR

Vad är International Young Breeders?

För drygt 20 år sedan startade Dr Ludwig Christmann i Tyskland arbetet med att få in fler ungdomar i hästuppfödningssektorn. Han drog då igång det som i Tyskland kallas Jungzüchter – Unga uppfödare. Idag finns det ungdomssektioner i alla de tyska avelsförbunden.
Ungdomssektionerna satsar på utbildning av ungdomarna inom såväl teoretisk kunskap runt allt som rör uppfödning av hästar och allmän hästkunskap som praktisk träning i att visa hästar vid hand och att bedöma exteriör, gångarter och hoppteknik. Varje år ordnas flera tävlingar i detta, både lokala och regionala.
Unga uppfödare finns idag i många andra länder förutom Tyskland: Danmark, Frankrike, Holland, Irland, Kanada och USA m fl.

Vartannat år hålls också en internationell tävling, ett Världsmästerskap, Young Breeders World Championships.

Under de internationella tävlingarna delas ungdomarna upp i två åldersgrupper: 16-19 år och 20-25 år. Man tävlar med ett lag i varje åldersgrupp med fyra deltagare i varje lag och i fyra moment.

Vilka moment ingår i International Young Breeders World Championships?

Det första momentet är en teoridel. Språket som används är engelska. Frågorna är av flervalskaraktär och handlar om allmän hästkunskap, allt från avel till utfodring till frågor om dagens toppryttare m.m.

Moment två är bedömning av löshoppning och fria gångarter. Detta går till som så att två hästar visas och deltagarna får bedöma dem samtidigt som två domare också bedömer dem. Direkt efter varje häst får deltagarna höra domarnas bedömning för att kunna jämföra med sin egen. Detta för att kunna se att man ligger någorlunda rätt i sin bedömning gentemot domarnas. Sedan visas ytterligare tre till fem hästar som deltagarna får skriva ner sin bedömning av på ett protokoll och lämna in. Bedömningarna jämförs sedan med domarnas bedömning av samma hästar och poängsätts.

Under moment tre visar deltagarna hästar vid hand. Detta görs på den så kallade triangeln. Där hästen först leds in och ställs upp framför domarna. Deltagaren ska då ge en kort presentation av hästen medan domarna bedömer. Sedan visas skritten på rakt spår ut från domarna. Därefter bedöms visningen av traven på triangeln, man har en piskspringare bakom hästen för att driva på den. Därefter ställs hästen återigen upp framför domarna. Själva bedömningen är av hur väl deltagaren visat hästen och inte av själva hästen. Eftersom deltagarna inte känner hästarna innan är det också en bedömning av hur de hanterar ev. svårigheter som uppstår vid visningen. Direkt efter visnigen får deltagarna muntlig kritik av visningen och de får även en poäng med sig som läggs ihop med övriga moment.

Moment fyra är bedömning av exteriör och gångarter vid hand. Som vid löshoppningsbedömningen visas först två hästar som bedöms av deltagarna samtidigt som domarna. Direkt efter varje häst läser domarna upp sin bedömning så att deltagarna kan jämföra med sin egen bedömning. Sedan visas ytterligare tre till fem hästar som deltagarna får skriva ner sin bedömning av på protokoll som sedan samlas in och jämförs med domarnas bedömning av samma hästar. Detta resulterar sedan i en poäng.

När alla fyra momenten är avklarade räknas poängen ihop. Man kan räkna lagpoäng totalt, per åldersgrupp och per moment och också individuella poäng totalt och per gren. Vinnare koras och pokaler och priser delas ut.
Efter tävlingsmomenten är avslutade hålls alltid en avslutningsmiddag med disco eller fest.

Det viktigaste med tävlingarna är nämligen att umgås! Att träffa nya vänner och kontakter och att passa på att knyta kontakter över lands-, språk- och avelsförbundsgränser.

Förberedelser inför uttagning

Här kommer lite tips på förberedelser och träning inför uttagningstillfället.

Teori
Teoriprovet består av 20 slumpmässigt utvalda frågor från vår teoridatabas.

Ni hittar teorifrågorna HÄR.
Svaren på teorifrågorna hittar ni HÄR.

Löshoppningsbedömning
Löshoppningsbanan ställs upp enligt unghästtesterna med 3 hinder, maxhöjd 130 cm. Domaren bedömer först två hästar, poängen redovisas och hästarna kommenteras av domaren för att alla ska kunna lära sig och stämma av sin skala.
Därefter bedöms tre hästar under tystnad utifrån detta protokoll.

Poängbedömningen sker i en skala på 1-10 poäng med halvpoäng

Inför löshoppningsbedömningen kan ni titta på filmen om löshoppningsbedömning som gjordes av Ung SWB förra året. Filmen hittar ni HÄR.

Exteriör- och gångartsbedömning
En förhäst bedöms först av domaren, poängen redovisas och hästen kommenteras av domaren för att alla ska kunna lära sig och stämma av sin skala.
Därefter bedöms tre hästar under tystnad utifrån detta protokoll

Poängbedömningen sker i en skala på 1-10 poäng med halvpoäng.

Inför exteriör- och gångartsbedömning kan ni titta på filmen om exteriör- och gångartsbedömning som gjordes av Ung SWB förra året. Filmen hittar ni HÄR.

Tips inför den exteriöra beskrivningen hittar ni HÄR.

Visa häst vid hand
Ni får en häst tilldelad 15 minuter innan start för att lära känna hästen.
Tvåhandsfattning i skritt och enhandsfattning i trav.
Samtliga visare ska bära följande utrustning vid Visning av häst vid hand:

• Hjälm
• Vita/Ljusa byxor
• Visartröja
• Handskar
• Uppsatt hår
• Lämpliga skor

Samtliga visare ska föra följande presentation vid Visning av häst vid hand:
– ’Namn’ från visar hästen ’hästens namn’, en ’färg’ (inte tecken) ’kön’ född ’år’ efter ’far’ och ’morfar’.

Exempel:
– Michaela Swärd visar hästen Brunte, en brun valack född 2016 efter Heartbeat – Robin Z.

Bedömningsprotokollet som används vid Visning av häst vid hand hittar ni HÄR.

Banskissen som används vid Visning av häst vid hand hittar ni HÄR.

Inför hur man visar häst vid hand kan ni titta på filmen om Visa häst vid hand som gjordes av Ung SWB förra året. Filmen hittar ni HÄR.

VM tidigare år

Följande länder har arrangerat International Young Breeders World Championships

2022 – Nederländerna
2019 – Österrike
2017 – Kanada
2015 – Storbritannien
2013 – Sverige
2011 – Frankrike
2009 – Irland
2005 – Danmark
2003 – Belgien
2001 – Tyskland

Se hur senaste världsmästerskapet såg ut i filmen ovan!

International Young Breeders World Championships – National Equestrian Center, Ermelo.