SWBs ungdomssektion

Vad är SWBs ungdomssektion?
SWB har under de senaste två åren tagit ett stort steg framåt när det gäller ungdomsinflytandet. I SWB finns nu en aktiv ungdomsektion med sju platser. Ungdomssektionens ordförande sitter dessutom med i SWBs styrelse och i alla SWBs övriga utskott (avels-, marknads-, sto- och unghäst- och domarutskottet) representeras ungdomssektionen och Ung SWB av en person.

Vad gör ungdomssektionen?
Ungdomssektionens uppgifter är att planera och delta vid Ung SWBs aktiviteter och evenemang, fånga upp medlemmars önskemål och lägga fram förslag till SWBs styrelse, stötta sina regionala föreningar samt rapportera på sociala medier.

Mål för 2017
Under 2017 kommer fokus att ligga på att hitta en bättre struktur för utskottsarbetet och att öka kommunikationen, både i ungdomssektionen och mellan ungdomssektionen och medlemmarna. Arbetet kommer även fokusera på att få till rutiner för kontinuerlig rapportering från de styrelsemöten och utskottsmöten i SWB som våra ungdomar medverkar i. Flera av dem som sitter i ungdomssektionen blir under 2017 för gamla och därmed är ett mål för 2017 att hitta nya representanter i ungdomssektionen. Det finns därmed stora möjligheter för våra yngre medlemmar att engagera sig ännu mer i Ung SWBs arbete.

Ledamöter i ungdomssektionen

Gabriella Lynghed

Ordförande i ungdomssektionen och representant i SWBs styrelse samt avelsutskottet. Studerar i Lund och föder upp SWB-hästar i liten skala.
Mejladress: gabby_ossi@hotmail.com

Gabriella mindre stl

My Håkansson

My Håkansson, 25 år, Lomma
Representant i sto & unghästutskottet, suppleant till styrelsen och avelsutskottet. Läser till Lantmästare vid SLU Alnarp, tidigare Bollerups Naturbruksgymnasium inriktning häst. Bor i Sövde utanför Sjöbo med sina hundar och hästar. Är väldigt intresserad av avel och unghästutbildning.
Mejladress: myhakansson@yahoo.se

My mindre storlek

Malin Larsson

21 år, Falköping. Jobbar till vardags i skogen med manuell huggning samt utkörning med häst. Uppvuxen i en hästfamilj som bedriver kallblods avel, därav avelsintresset. Har ett stort intresse för unghästar och sysslar sedan 3 år tillbaka enbart med avel. När jag inte är i skogen eller fixar med hästarna så är fotografi ett stort intresse.
Mejladress: mlarssonn@outlook.com
Malin - mindre storlek

Agnes Persson

Agnes Persson, 25 år, Ystad, representant i domarutskottet. Studerar ekonomi vid Lunds Universitet och har tidigare gått på Önnestads Naturbruksgymnasium med inriktning häst. Är väldigt avelsintresserad och har varit med i Ung SWB i ett flertal år. Föder tillsammans med sina föräldrar upp SWB i liten skala för hoppning och dressyr och rider själv dressyr.
Mejladress: agnes.persson@outlook.com
agnes mindres torlek

Jelena Femic

Jelena Femic, 25 år, Motala, Suppleant till sto & unghästutskottet. Jobbar som monteringsoperatör på ett företag nära Motala. Jelena har till vardags fyra stycken SWB-hästar inklusive sin egen och de flesta är unghästar. Huvudsakligen fälttävlansryttare men tävlar även hoppning och tycker att det är väldigt roligt att utbilda och se unghästar utvecklas!
Jelena mindre stl

Ella Fasting

Ella Fasting, 18 år, Gävle. Har precis tagit studenten på Strömsholms Ridsportgymnasium. Är medlem i ungdomsutskottet sedan 2016.
Mejladress: ellafasting98@gmail.com
Ella F mindre stl.jpg