Mål och visioner

Ung SWB startade sin verksamhet våren 2008 som ett projekt finansierat av HUS (Hästnäringens Ungdomssatsning) drivet av SWB (Swedish Warmblood. HUS får ekonomiska medel för detta från Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS).

Ung SWBs mål för 2018

  • Sprida kunskap om avel och uppfödning och därmed öka intresset hos våra medlemmar
  • Utveckla Ung SWB Cup och få tävlingen etablerad hos naturbruksskolor i Sverige
  • Vi vill bli mer välkända i hästsammanhang och bli en naturlig del i ridsportens och sporthästens utveckling
  • Arbeta för att förena ridsport och avel
  • Vi vill bygga nätverk med mer erfarna uppfödare, domare, unghästutbildare m fl., inom Sverige och utomlands.

 

År för år

År 2008 var arbetet främst inriktat på att hitta avelsintresserade ungdomar i Sverige, studera hur Unga uppfödare/Young breeders fungerar utomlands, samt starta upp verksamheten och bygga en hemsida.

År 2009 låg fokus på att få igång regionala aktiviteter arrangerade av Ung Uppfödare med stöd av SWB och dess regionala föreningar. Exempel på sådana aktiviteter har varit studiebesök och att följa treårstest, fölmönstring och kvalitetsbedömning samt uppstarten av mentorsprogrammet. Vi hade även haft utbildningshelger för Unga SWB under våren både på Flyinge och Strömsholm. Under Young Breeders VM på Irland var SWB representerades av ett lag och tog även hem sin allra första medalj!  I oktober arrangerades för första gången Unga Uppfödares dag och Unga Uppfödares championat på Flyinge under Svenskt Avels- och Sportchampionat.  I november var vi med och ordnade Ungdomsledarens dag på Solvalla och i Globen.

År 2010 fortsatte vi med helgkurser för våra medlemmar på Flyinge och Strömsholm.  I samband med tävlingarna i Falsterbo arrangerades en landskamp mot Danmark och i samband med Svenskt Avels- och Sportchampionat i oktober arrangerades återigen Unga Uppfödares dag och championat.

År 2011 Deltog med två lag i Young Breeder-VM i Frankrike. HUS-projektet Framtidsspaning som verkade för ökat ungdomsinflytande och medlemsrekrytering drog igång.

År 2012, HUS-projektets framtidsspaning rullade vidare och vi arbetade mycket med ungdomsinflytande i organisationen.

År 2013, Young Breeder-VM anordnades på Bollerup, Skåne där SWB stod som värd för evenemanget samt representeras av två lag. SWB tog 5 medaljer! I december bildades SWBs första ungdomsutskott.

År 2014, Unga Uppfödare böt namn till Ung SWB. Ungdomsutskottets hade sitt första verksamma år. Första året med Ung SWB Cup för naturbruksskolor.

År 2015, Young Breedes VM i England där SWB var repesenterade av två lag. Fanny Markström, junior, tog hem en guldmedalj i exteriörbedömning. Fortsatt utveckling av Ung SWB Cup.

År 2016, Under våren genomfördes Ung SWB Cup med mycket positiv feedback från samtliga skolor. Två finaler i Ung SWB Cup hölls under hösten.

År 2017, Lövsta Stuteri har gått in som huvudsponsor för Ung SWBs satsning mot Young Breeders-VM i Kanada 2017. Två lag ska åka över till Kanada och representera Sverige i juli.