Ung SWB är med i satsningen Hästnäringens Unga Ledare!

Hästnäringens Unga Ledare, HUL, är en utbildning arrangerad av HNS som ger unga och duktiga hästentusiaster massor av kunskap inom hästnäringen. Programmet har genomförts sedan 2016 och flertalet HUL:are har efter genomgången utbildning tagit plats i både distrikt- och förbundsstyrelser. HUL startar på nytt år 2018 och Ung SWB har hela tre platser på utbildningen.

Unga SWBare som ska gå utbildningen under 2018

 

 

Rebecca Rostedt

Rebecca är 23 år och ledamot i Ung SWBs Ungdomssektion. Hon studerar till brandingenjör i Lund och föder upp gångartshästar i mindre skala.

 

 

Katarina Karlsson

Katarina är 24 år och studerar till husdjursagronom på Ultuna. Hon är ledamot i Ung SWBs ungdomssektion och är utöver det Näringslivsansvarig i Ultuna Studentkårs styrelse 2018.

 

Cecilia Nilsson

Cecilia Nilsson sitter med i Ung SWBs ungdomssektion och är även ordförande i Dalby Ryttarförening. Hon har tidigare erfarenhet inom hästnäringen och Dalby Ryttarförening har vunnit bland tävlingen Vi i stallet under hennes ledning.

 

 

 

 

 

Utbildningens innehåll
Hästnäringens Organisationer – struktur och uppbyggnad
Föreningskunskap
Omvärldsanalys och påverkansmöjligheter ur hästnäringens perspektiv
Kommunikation och grupprocesser
Ledarskapsteorier och ledarstilar
IPU Profilanalys

Genomförande och planerade utbildningstillfällen
Utbildningen genomförs under 2018 med tre till fyra fysiska träffar. Mellan träffarna arbetar deltagarna med olika uppgifter såsom t ex analys av det egna förbundets ungdomsverksamhet, ledarskapsfrågor etc. Träff 1 är planerad till v15 och träff 2 till v20 under vardagar. Träffarna kommer att förläggas på olika ställen i landet.

VARFÖR ETT LEDARSKAPSPROGRAM?

  • Du förses med verktyg för en framtid i ledningen till hästnäringens organisationer
  • Du får en ökad kunskap om den egna organisationen och hästnäringen
  • Du bygger ett kontaktnätverk med andra unga
  • Du fördjupar kunskaper i bl.a. ekonomi, styrelsearbete och projektledning
  • Du ges möjlighet till erfarenhetsutbyte med befintliga beslutsfattare
  • Personlig utveckling via analyser och gruppövningar

Du kan läsa mer om utbildningen på Hästnäringens Nationella Stiftelses hemsida.