Ung SWB är med i satsningen Hästnäringens Unga Ledare!

Är du mellan 18-26 år och vill delta i en spännande och lärorik ledarutbildning?

Som Ung SWB-medlem har du nu möjlighet att ansöka om att få vara med i en unik utbildning som fokuserar på hästnäringen och dess organisationer.

Hästnäringens Unga Ledare, HUL, är utbildningen som ger unga och duktiga hästentusiaster massor av kunskap inom hästnäringen. Utbildningen ger dig möjlighet att utvecklas i ledarrollen och hjälper dig att bygga ett nätverk med andra unga inom hästnäringen. Programmet har genomförts sedan 2016 och flertalet HUL:are har efter genomgången utbildning tagit plats i både distrikt- och förbundsstyrelser. Nätverket med HUL:are omfattar nu ett 30-tal ungdomar.

 

VARFÖR ETT LEDARSKAPSPROGRAM?

  • Du förses med verktyg för en framtid i ledningen till hästnäringens organisationer
  • Du får en ökad kunskap om den egna organisationen och hästnäringen
  • Du bygger ett kontaktnätverk med andra unga
  • Du fördjupar kunskaper i bl.a. ekonomi, styrelsearbete och projektledning
  • Du ges möjlighet till erfarenhetsutbyte med befintliga beslutsfattare
  • Personlig utveckling via analyser och gruppövningar

 

Vem kan söka till HUL?
Utbildningen vänder sig till dig som är mellan 18-26 år och aktiv inom din egen organisation på någon nivå. Kanske har du genomgått ungdomsledarutbildning eller arbetat aktivt med ungdomsfrågor. Du är intresserad av att utveckla dig själv som ledare och att utveckla ungdomsverksamheten i din organisation.

Genomförande och planerade utbildningstillfällen
Utbildningen genomförs under 2018 med tre till fyra fysiska träffar. Mellan träffarna arbetar deltagarna med olika uppgifter såsom t ex analys av det egna förbundets ungdomsverksamhet, ledarskapsfrågor etc. Träff 1 är planerad till v15 och träff 2 till v20 under vardagar. Träffarna kommer att förläggas på olika ställen i landet.

Innehåll
Hästnäringens Organisationer – struktur och uppbyggnad
Föreningskunskap
Omvärldsanalys och påverkansmöjligheter ur hästnäringens perspektiv
Kommunikation och grupprocesser
Ledarskapsteorier och ledarstilar
IPU Profilanalys

Du kan läsa mer om utbildningen på Hästnäringens Nationella Stiftelses hemsida.

Skicka din ansökan till Josefine på josefine.tinglof@swb.org senast den 4 mars