Agria-stipendiater

Från och med år 2018 har Agria Djurförsäkringar tillsammans med SWB instiftat ett uppfödarstipendium till en ung uppfödare. Stipendiet delas ut för första gången under hösten 2018.